To autorski projekt muzyczny Gabrieli Gąsior, który przygotowała wspólnie ze swoim mężem basistą Wojciechem. Tworzy go 15 nowych utworów zaaranżowanych na 25-osobowy zespół wokalno-instrumentalny. Inspiracją do powstania projektu stał się fragment 21-go rozdziału Apokalipsy św. Jana:

[…] Oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi,
i będą oni Jego ludem, a On będzie „BOGIEM Z NIMI”
I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie.
Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie,
bo pierwsze rzeczy przeminęły».

Głównym celem projektu jest przedstawienie Nieba, które jest realne, bliskie i dostępne dla każdego człowieka. Jest stanem przebywania w Bożej obecności. Jest osiągalne nie tylko po śmierci, ale w pewnym stopniu także już tu na ziemi.

„Projekt tworzy 15 autorskich piosenek, które dotykają dwóch rzeczywistości: ziemskiej i niebiańskiej. Z jednej strony opowiadają o nas ludziach, którzy zmagamy się z codziennością, niekiedy bardzo trudną. Poszukujemy „raju na ziemi”, którego wciąż nie potrafimy odnaleźć. Zapominamy, nie znamy lub nie do końca wierzymy w to obiecane nam Niebo.

Z drugiej strony utwory pokazują nam, że niebiańska rzeczywistość jest obecna w naszym ziemskim życiu. Przenika nasze życie i nas samych. Możemy w niej przebywać, poruszać się, odbywać naszą ziemską wędrówkę. Ostatecznie to w niej możemy odnaleźć pełnię szczęścia.”

Cały materiał muzyczny został zarejestrowany na żywo podczas trzydniowej sesji nagraniowej w lipcu tego roku. Na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej obok artystki stanął 25-osobowy zespół wokalno-instrumentalny pod kierownictwem Wojciecha Gąsiora, a gościnnie udział wziął raper Arkadio oraz 30-osobowa śpiewająca grupa dziecięca. Cały zespół został nagrany na 9 kamer, a dźwięk na 86 śladów audio pod reżyserskim okiem Irminy Śliwińskiej

Wszystkie utwory będą publikowane na kanale YouTube Gabi Gąsior w postaci teledysków w odstępach czasowych począwszy od października tego roku przez kolejne 8 miesięcy. Każdy videoclip poprzedzony będzie filmem-inspiracją, w którym autorka opowie kilka słów o powstaniu piosenki, a zaproszeni goście: Arkadio, S. Anna Bałchan, Marcin Jakimowicz, OFM Lech Dorobczyński, Witold Kacała, Irmina Śliwińska, Marcin Zieliński oraz Roman Zięba opowiedzą swoją prywatną historię związaną z treścią danej piosenki.

W grudniu tego roku ukaże się płyta CD ze specjalnie zaprojektowanym szkiełkiem, przez który będzie można spojrzeć na rzeczywistość w barwach nieba. Powstanie również seria gadżetów z projektami graficznymi NIEBA (filiżanki, koszulki, opaski na rękę, świeczka z plastra miodu)

SZUKAŁEM NIEBA

JESZCZE BĘDZIE PIĘKNIE

OBŁOK

GŁODNA

DOM